PROGRAMA PARA CINTO NEGRO PRIMEIRO NIVEL

CICLO MEDIO

Obxectivos: Lograr un nivel de coñecementos e execución técnica que permita un alto grao de eficacia e mellora persoal ao Practicante, a través da comprensión lóxica da Arte Marcial.

Área-1: FUNDAMENTOS E TECNICAS ESENCIAIS
Realización correcta de técnicas esenciais, simples e compostas, de forma individual e combinada e expresar con fluidez aspectos relacionados cos seguintes temas:
- Factores que determinan a eficacia dunha técnica.
- Elementos de equilibrio.
- Elementos de execución técnica.
- Factores de forza e velocidade

Área-2: TECNICAS DE DEFENSA
Defensa e contraataque ante situacións diversas:
- Un ataque dado; directos circulares, dobres.
- Un ataque libre.
- Dous ataques libres.
- Tres ataques libres.
- Defensa incluíndo técnicas de luxación.
- Defensa contra pau curto (xemelgo) e Bastón curto.

Área-3: COMBATE
Semi-libre: Dando unha zona do corpo ou serie de técnicas a utilizar.
Libre: resaltando un, dous ou tres factores estratéxicos determinados.
Continuado: Destacando distancia, variedade, alternancia, ritmo ou continuidade.

Área-4: TAOS E APLICACIÓNS
Taos Elegirá 3, co Círculo, Tigre, Bastón Longo.
Oito I, Oito II, Sabre (espada lixeira)
Os Taos realizaranse resaltando a Execución Técnica e definindo con precisión as técnicas contidas neste.
Aplicacións: Elixirá 2 coa do Cinco, Círculo, Ochos, Paus Xemelgos e Tigre. E 3ª do Tres Explicar a finalidade das aplicacións dos Taos.

Área-5: DINÁMICA MENTAL
Módulo - VI La Mente move ao Corpo.
Potenciar a Creatividade. Comunicación Eficaz.
O Poder da Gratitude.
(Este módulo impartirase nun seminario de 8 horas ).

APLICA AS TÉCNICAS DE CADA AREA E PASA AO SEGUINTE GRAO!

Federación Gallega de Kung Fu - Calle Fotógrafo Luís Ksado Nº17 , 36209 Vigo