PROGRAMA PARA CINTO NEGRO CUARTO NIVEL

CICLO MEDIO

Obxectivos: Instruír o practicante no Control dos procesos internos e a capacidade para auto avaliarse, así como a comprensión científica da práctica, a nivel técnico, fisiolóxico, emocional e social.

Ademais do contido da Memoria, que pode estar ou non relacionada coa técnica, o aspirante a Cuarto Nivel, ten que expoñer o que a práctica do Kung Fu significou para el e o seu ámbito, así como demostrar, tecnicamente, o contido das seguintes áreas:

Área-1: PRINCIPIOS FÍSICOS E COORDINATIVOS
O Practicante ten que demostrar de xeito concreto a influencia que ten un Tao no desenvolvemento das habilidades que dan lugar á adquisición da destreza técnica, destacando en particular, os aspectos que potencian ditas Calidades e Habilidades.

Área-2: TECNICAS ESENCIAIS E DE AUTODEFENSA
- Determinar e demostrar as Cadeas Cinéticas que configuran unha técnica dada, así como
os compoñentes musculares, biomecánicos e cinéticos que predominan nesta.
- Razoar, cientificamente, calquera movemento relacionado coa práctica.
- Localizar as zonas vitais do corpo e aplicar os golpes máis apropiados a cada zona

Área-3: COMBATE
- Libre, (só para menores de 40 anos), contra dous, tres e catro adversarios.
- Combate Continuado. (calquera idade)
- Explicar e aplicar as estratexias e subestratexias de combate ante situacións dadas.

Área-4: TAOS
Elixirá 3 co Once, Dragón, Grúa II, Cobra II, Espada, Dagas Xemelgas, Bastón curto III e Nunchaku II. Demostración dos Recursos Técnicos considerados nun Tao dado.
Localización de movementos de Concentración e Expansión de Enerxías, e a súa finalidade.

Área-5: APLICACIÓNS
Elixirá 2 coa 3ª do Tigre, Bastón longo II, Grúa II, Lanza, Nunchaku T.S., Dragón, e 3ª do Lum. Explicar os obxectivos técnicos das aplicacións de diversos Taos. Exemplo: Taos Básicos, Taos Avanzados, Taos de dúas persoas, Terzas aplicacións e Taos de Armas

Área-6 DINÁMICA MENTAL
Módulo - IX Claves para o Control Mental. Concentración e Enerxía.
Aprender e Mejorar O Compromiso.
Principios dunha Vida Plena.
(Este módulo impartirase en dous seminarios de 5 horas cada un).

APLICA AS TÉCNICAS DE CADA AREA E PASA AO SEGUINTE GRAO!

Federación Gallega de Kung Fu - Calle Fotógrafo Luís Ksado Nº17 , 36209 Vigo