PROGRAMA PARA CINTO NEGRO QUINTO NIVEL

CICLO SUPERIOR

Obxectivos: Reforzar o afán de investigación e superación do Practicante en todas aquelas áreas que lle faciliten un pleno desenvolvemento técnico, científico, persoal e social, así como a capacidade para aplicalo á vida diaria.

Os Taos conteñen unha sabedoría que pasou desapercibida para unha gran cantidade de practicantes. Por iso, ademais da Memoria, un Quinto Nivel, ten que analizar e expoñer con fluidez os principios técnicos, biomecánicos, pedagóxicos e enerxéticos que configuran a estrutura dun Tao.

Taos:
Dragón II, Tigre e Dragón, Cobra e Grúa, Paus Xemelgos III, Bastón Longo III, Lanza II, Dagas G. II Y Respiración II. Demostración dos Principios considerados no Programa.

Aplicacións:
Dagas Xemelgas, Respiración, Cobra II, Dragón II e 3ª da Grúa, Cobra e Dragón.

Principios Técnicos
Localizar (nun ou varios Taos) e expoñer polo menos tres dos seguintes factores:
1.- Traxectorias e execución técnica.
2.- Ofensividad-defensividad.
3.- Bases de execución.
4.- Simetría, alternancia.
5 - Especificidade.
6.- Equilibrio.
7.- Formas de translación.
8.- Estratexias e subestratexias de Combate.

Principios Biomecánicos
A biomecánica estuda o aproveitamento óptimo das enerxías corporais producidas polo movemento. E un Quinto Nivel poderá demostrar, polo menos, tres Cadeas Cinéticas de distinta natureza, así como calquera outro compoñente biomecánico considerado nun movemento ou técnica.

Principios Pedagóxicos
Son indispensables para a comprensión da estrutura e función dun Tao. Un Quinto Nivel poderá demostrar a Progresión, en termos de dificultade, dun Tao dado, ou de varios Taos. É dicir; progresión, transferencia, especificidade, transición, pausas.

Principios Enerxéticos
O Ser Humano é, en esencia, Enerxía. Partindo desta premisa pódese comprender como a realización dun Tao reforza o noso Chi. O noso poder interior. Un Quinto Nivel ten que demostrar que coñece a Orixe da súa forza, e como activala e dirixila.

A Conciencia do CHI
Módulo - X El Ser Energético. O Potencial Humano. A Forza que configura a Vida
(Este módulo impartirase en tres seminarios de 8 horas cada un).

APLICA ESTES PRINCIPIOS E PASA AO SEGUINTE GRAO!

Federación Gallega de Kung Fu - Calle Fotógrafo Luís Ksado Nº17 , 36209 Vigo