A Federación

Estructura Administrativa:
Organos de representación e goberno:

  • Asamblea Xeral
  • Comisión Delegada
  • Presidente e Xunta Directiva

Estructura Técnica:
A Estructura Técnica da Federación Galega de Kung-Fu, está constituída polas seguintes Comisións:

Planificación
Arbitraxe
Formación e Recursos Humans.
Graos (Cinturóns)
Técnica de Kung Fu e Tai Chi
Actividades e Disciplina

Estructura Deportiva:
A Estructura Deportiva da Federación Galega de Kung Fu, está constituída por:

Clubes
Asociacións
Deportistas


Federación Gallega de Kung Fu - Calle Fotógrafo Luís Ksado Nº17 , 36209 Vigo