A Federación

Concepto:

A FEDERACION GALLEGA DE KUNG-FU, entende a práctica deportiva partindo das seguintes premisas:

Concepto Social

Concebimos a práctica deportiva como un elemento clave no desenrolo de toda persoa. Partindo desta premisa, a práctica deportiva é, en si mesma, un ben social de primeira magnitude.
Si a esto lle agregamos os valores que fomenta a práctica do Kung Fu e o Tai Chi entre xoves e adultos, indícanos o camiño a seguir para lograr unha sociedade mais sana e solidaria.

Visión Deportiva

O Kung Fu eo Tai Chi do século XXI, requiren un plantexamento novo, científico e intelectivo; acorde as necesidades actuais da sociedade, dando mais importancia os valores e a formación físico-deportiva que a "marcialidade" propiamente dita.
Este enfoque vese reflexado nas compiticións deportivas, onde priman as habilidades e destrezas adquiridas durante a práctica do Kung-Fu e o Tai Chi de maneira elegante e estética.

Federación Gallega de Kung Fu - Calle Fotógrafo Luís Ksado Nº17 , 36209 Vigo