PROGRAMA PARA CINTO AMARELO
(PRIMEIRO CIRCULO DE BRONCE)

CICLO BÁSICO

AREA-1. TÉCNICAS ESENCIAIS
Posicións ata a oito, avances, retrocesos e desprazamentos
Xiros un e dous Bloqueos ata o tres, simples, alternos e simultáneos simples
Golpes de puño ata o tres (martelo, horizontal e ascendente)
Golpes de man aberta ata o dous (canto vertical e horizontal)
Golpes de piei ata o tres (patadas rectas; diante, lateral e atrás)
Combinacións coas técnicas anteriores (de 3 a 6 técnicas)
Técnicas de defensa contra agarres ao peito, colo, dous de cada.

AREA-2. TAOS, APLICACIÓNS E COMBATE
Taos Uno e Dous, o seu s Aplicacións e Técnicas.
Combate de estudo e semi-libre figurado, por zonas e/ou técnicas
Combate continuado figurado
Técnicas de Avance

AREA-3. CALIDADES FÍSICAS E MOTORAS
Nocións para mellorar a resistencia
Combinación fluída de polo menos dez técnicas de ataque e defensa
Respiración: Contracción expiración
Noción de contracción e relaxación muscular

AREA-4. FUNDAMENTOS TÉCNICOS
Diferenzas entre avance/retroceso e desprazamento.
Tipos de bloqueos. Segundo alturas.
Tipos de golpes, segundo traxectorias

APLICA AS TÉCNICAS DE CADA ÁREA E PASA AO SEGUINTE GRAO!

Federación Gallega de Kung Fu - Calle Fotógrafo Luís Ksado Nº17 , 36209 Vigo